Jesteś tutaj: Bip -> Kategoria: informacje
Rejestry i ewidencje

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA ORAZ SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH (WYKAZ WSZYSTKICH REJESTRÓW I EWIDENCJI ORAZ KOMÓRKA PROWADZĄCA): księga inwentarzowa środków trwałych księga inwentarzowa wyposażenia i przedmiotów nietrwałych księgozbiór księga druków ścisłego zarachowania ewidencja finansowo – księgowa ewidencja czasu pracy ewidencja wynagrodzeń pracowników – karty wynagrodzeń ewidencja wyjść prywatnych i służbowych […]

Główny Księgowy

Kompetencje głównego księgowego:Odpowiada za prowadzenie rachunkowości w pełnym zakresie zgodnie z ustawą o rachunkowości budżetowej oraz: zakładowym planem kont (opracowanym i uaktualnianym na bieżąco zgodnie z w/w ustawą o rachunkowości), instrukcją obiegu dokumentów (opracowaną i uaktualnianą na bieżąco zgodnie z w/w ustawą o rachunkowości), instrukcją inwentaryzacji (opracowaną i uaktualnianą na bieżąco zgodnie z w/w ustawą). […]

Dyrektor

mgr Katarzyna Kozakowska – dyrektor Kompetencje i zadania dyrektora: Planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy przedszkola, a w szczególności, dyrektor: współdziała z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania oraz realizuje jego zalecenia i wnioski na zasadach określonych w ustawie kieruje przedszkolem, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników przedszkola, przewodniczącym […]

Majątek

Budynki: rok budowy: 1986kubatura: 4228 m3wartość: 1.355.550,00 zł Grunty: obręb: działka oznaczona numerem 168/1położona w obrębie 32 przy ul. Braniborska 13 w Zielonej Górzepowierzchnia: 3958 m2

Dane adresowe

Miejskie Przedszkole Nr 38 65-273 Zielona Goraul. Braniborska 13 tel. 68 327-25-69 tel./fax 68 327-05-05 e-mail: info@mp38.plDyrekcja: dyrektor@mp38.pl www.mp38.pl Numer konta: PKO BP 38 1020 5402 0000 0002 0247 5689