Jesteś tutaj: Bip -> Autor: admin@mp.zgora.pl
Rejestry i ewidencje

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA ORAZ SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH (WYKAZ WSZYSTKICH REJESTRÓW I EWIDENCJI ORAZ KOMÓRKA PROWADZĄCA): księga inwentarzowa środków trwałych księga inwentarzowa wyposażenia i przedmiotów nietrwałych księgozbiór księga druków ścisłego zarachowania ewidencja finansowo – księgowa ewidencja czasu pracy ewidencja wynagrodzeń pracowników – karty wynagrodzeń ewidencja wyjść prywatnych i służbowych […]

Główny Księgowy

Kompetencje głównego księgowego:Odpowiada za prowadzenie rachunkowości w pełnym zakresie zgodnie z ustawą o rachunkowości budżetowej oraz: zakładowym planem kont (opracowanym i uaktualnianym na bieżąco zgodnie z w/w ustawą o rachunkowości), instrukcją obiegu dokumentów (opracowaną i uaktualnianą na bieżąco zgodnie z w/w ustawą o rachunkowości), instrukcją inwentaryzacji (opracowaną i uaktualnianą na bieżąco zgodnie z w/w ustawą). […]

Dyrektor

mgr Katarzyna Kozakowska – dyrektor Kompetencje i zadania dyrektora: Planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy przedszkola, a w szczególności, dyrektor: współdziała z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania oraz realizuje jego zalecenia i wnioski na zasadach określonych w ustawie kieruje przedszkolem, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników przedszkola, przewodniczącym […]