www.bip.gov.pl
Rejestry i ewidencjeDrukuj

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA ORAZ SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH
(WYKAZ WSZYSTKICH REJESTRÓW I EWIDENCJI ORAZ KOMÓRKA PROWADZĄCA):

 • księga inwentarzowa środków trwałych
 • księga inwentarzowa wyposażenia i przedmiotów nietrwałych
 • księgozbiór
 • księga druków ścisłego zarachowania
 • ewidencja finansowo - księgowa
 • ewidencja czasu pracy
 • ewidencja wynagrodzeń pracowników - karty wynagrodzeń
 • ewidencja wyjść prywatnych i służbowych
 • ewidencja i rozliczanie zasiłków
 • ewidencja podatkowa
 • ewidencje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS
 • ewidencja kontrahentów
 • ewidencja korespondencji
 • ewidencja materiałowa i magazynowa
 • ewidencja wyposażenia pracownika w sprzęt ochrony osobistej, odzież i obuwie ochronne
 • rejestr szkoleń bhp
 • rejestr wypadków pracowników
 • rejestr wypadków wychowanków
 • ewidencja badań profilaktycznych i sanitarno - epidemiologicznych
 • dziennik zajęć lekcyjnych
 • ewidencja dzieci
 • ewidencja danych o pracownikach
 • rejestr zarządzeń
 • księga protokołów Rad Pedagogicznych
 • księga protokołów Rady Rodziców i zebrań z rodzicami
 • kronika
 • ewidencja dokumentacji archiwalnej
 • ewidencja oprogramowania

  Komórką prowadzącą w / w ewidencje i rejestry jest księgowość.
  Dane zawarte w ewidencjach księgowych i archiwalnych udostępniane są za zgodą Dyrektora jednostki, osobom obcym upoważnionym po okazaniu odpowiedniego dokumentu w przypadku kontroli , lub w odpowiedzi na pisma skierowane bezpośrednio organom sprawującym bezpośredni nadzór nad jednostką.
 • Utworzony: 2006-01-09 23:21:43
  Opublikowany: 2006-01-09 23:21:43
  Autor: Grzegorz Chodacki
  Czytany: 3533 razy
  Rejestr zmian


  Biuletyn Informacji Publicznej MP 38